Bunları Biliyormusunuz?

Bunları biliyor musunuz?

1. Engellilerin mutlaka sağlık raporunun olması gerekir. Engellilere tanınan çeşitli haklardan yararlanabilmek için engelli bireyin sakatlığının türünü ve derecesini gösteren Sağlık Kurulu Raporu alması zorunludur. Bu rapor, duruma göre Türkiye İş Kurumu, Defterdarlık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü gibi kuruluşların sevkiyle alınabileceği gibi hastane başhekimliklerine kişinin bizzat başvurması yoluyla da alınabilir. Sosyal güvencesi bulunmayan yoksul kişilerden rapor ücreti alınmaması hastane başhekimliklerinin yetkisindedir.

2. Engellilerin Hakları Nelerdir?
• 2022 Aylık Hakkı
• Gelir Vergisi İndirimi
• Emlak Vergisi İndirimi
• Özel Tüketim Vergisi İndirimi (ÖTV)
• Gümrük Vergisi İndirimi
• Tıbbi, Medikal Ve Eğitim Araç Gereçleri İçin KDV İndirimi
• SHÇEK Evde Bakım Aylığı
• EKPSS/Kura ile Atama Hakkı
• Engelli İş Kurma Projeleri
• Korumalı İşyeri Projeleri
• Engelli Kimlik Kartı Hakkı
• Engelli Park Yeri Kullanım Kartı
• Ulaşım İndirimleri Hakkı
• Muhtaç Aylığı (Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından)
• Elektrik, Su, Doğalgaz ve Gsm tarife indirimleri (Kurum İnisiyatifi Dahilinde)
• Engelliler için AÖF Harç İndirimi Hakkı
• Müze ve Ören Yerleri İndirim Hakkı
• Rehabilitasyon Merkezlerinden Yararlanma Hakkı
• Ve Diğer İndirimler ve Haklar bulunmaktadır. Ayrıca 5378 sayılı Engelli Hakları Kanunu bulunmaktadır. Ancak yasa haricinde bulunan yardım, indirim ve diğer haklar kurum inisiyatifi dahilindedir.

3. İlköğretim eğitimi engelliler için de zorunludur. Anayasamıza göre herkes için zorunlu ve parasız olan ilköğretim hakkı, engelliler için de geçerlidir. İlköğretim hakkından yararlanmak isteyen engellilerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezlerine veya Milli Eğitim Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

4. Engelli Kimlik Kartı ne demektir, kimlere verilir ve nasıl alınır? 
   Engelli Kimlik Kartı, engelli kişinin engelinin türünü, derecesini, sürekli veya geçici oluşunu, kimlik bilgilerini içeren ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bir kimlik kartıdır.    
   Engelli kimlik kartı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde kırk (%40) veya daha yüksek bir oranda kaybeden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan engelli bireylere verilmektedir. 
   Bu kartı alabilmek için engelli kişinin aşağıdaki belgeleri tamamlayarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvurması gerekmektedir.
- Sağlık Kurulu Raporu aslı veya onaylı örneği (Engel Oranı %40 ve üzeri),
- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
- 2 adet fotoğraf,
- Engelli Kimlik Kartı Müracaat Formu (Form-1.1)
- Dilekçe

 • İlk Başvuru Dilekçe Örneği (Form-1.2.1),
 • Refakatçı Kartı Dilekçe Örneği (Form-1.2.2),
 • Kayıp Kart Dilekçe Örneği (Form-1.2.3),
 • Engel Oranı Değişikliği Dilekçe Örneği (Form-1.2.4) 

5. Engelli Kimlik Kartının avantajları nelerdir?
Engelliler için sağlık kurulu raporuyla %40 ve üzerinde engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşlarının kendileri, ağır engellilerin ise kendileri ile birlikte birden fazla olmamak üzere beraber seyahat ettikleri refakatçileri,
- Şehirlerarası yolculuklarda %30 indirim, 
- Devlet Demiryolları Engelli vatandaşlara ve Engelli Kimlik Kartında Refakatçi yazımı halinde refakatçilerine ücretsiz hizmet,
- THY ile seyahat halinde belirlenen esas doğrultusunda içhatlarda %20, dış hatlarda %30 indirim,
- GSM operatörlerinde engellilere özel tarifeler,
- Milli Parklar, Devlet Tiyatroları, müzeler ve spor müsabakalarından (refakatçisi ile birlikte) ücretsiz yararlanmaktadır. Bu indirimler ve/veya oranları zaman zaman ilgili kurumlar tarafından değiştirilebilmektedir.

6. Engelliler için meslek edindirme kursları açan kurum ve kuruluşlar nelerdir?
- Türkiye İş Kurumu,
- Halk Eğitim Merkezleri,
- Çıraklık Eğitim Merkezleri,
- Özel Dershaneler,
- Belediyeler,
- Engellilerle ilgili bazı dernekler ve vakıflar tarafından engelliler için meslek edindirme kursları düzenlenmektedir. Bu kurslara katılabilmek için söz konusu kurum ve kuruluşların ikamet edilen ildeki şubeleriyle ilişkiye geçilmesi ve istenilen belgeler tamamlanarak başvurulması gerekmektedir. Bu kurslar genellikle ücretsiz olup, bazı kuruluşlar ulaşım olanağı da sağlamaktadır. Engelli bireyin bu kurslara devam etmesi, diploma veya sertifika alması, durumuna ve yeteneğine uygun bir işe girmesini kolaylaştıracaktır.

7. Engelliler Devlet Memuru olarak çalışabilir mi? 
Bir kamu kuruluşunun çalıştırdığı memurların %4’ü oranında engelli memur çalıştırma zorunluluğu vardır. 07 Şubat 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğe" göre Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanları, ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde kura yöntemi kullanılmaktadır. EKPSS ve kura duyurusu her yıl ocak ayında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın ve Sınav sonucuna göre personel alımı yapan kurum ve kuruluşlarının internet sitesinde ilan edilmekte, sınav sonuçları 2 yıl geçerli olmaktadır. 


8. Engelliler işçi olarak çalışabilir mi? 
Engellilerin kamu sektöründe veya özel sektörde iş kanunu çerçevesinde işçi olarak çalışmaları mümkündür. 4857 Sayılı İş Kanunun 30.maddesine göre 50 ve 50’nin üzerinde işçi çalıştıran özel işyerlerinin %3 oranında engelli işçi çalıştırmaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan işverene çalıştırmadığı her engelli işçi için 2017 yılı için her ay 2.295TL. ceza ödettirilmektedir. "Engelli istihdam etme sorumluluğunu yerine getirmeyen işverenlerden toplanan ceza paraları, engellilerin meslekî eğitim ve meslekî rehabilitasyonu, kendi işini kurma ve bu gibi projelerde kullanılmak üzere Türkiye İş Kurumuna aktarılmaktadır."İşçi olarak işe girebilmek için engelli bireyin öncelikle ikamet ettiği ildeki İş-Kur şubesine şahsen başvurması gerekmektedir. İş-Kur şubesi engelli bireyi Sağlık Kurulu Raporu almak üzere hastaneye sevk edecektir. Rapor alındıktan ve istenen evraklar tamamlandıktan sonra İş-Kur şubesinin engelliler birimine kaydedilecek ve sıraya konulacaktır. Sırası geldiğinde de işe yerleştirilmek üzere Kurum tarafından çağrılacaktır.

8. Engelliler hangi vergi indiriminden yararlanır?

Hizmet erbabı, serbest meslek erbabı ve basit usulde vergilendirilen engelliler ve bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olanlar 193 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir vergisi indiriminden faydalanabilmektedirler.

%40 ve üzeri tüm engelli çalışanlar gelir vergisi indiriminden yararlanır. Bunun için engelli raporu, çalışma belgeleri ile ilgili vergi dairesine bir dilekçe ile başvurulmalıdır.
İndirim tutarı, indirimden yararlanan veya bakmakla yükümlü olduğu engellinin engel derecesine göre birinci, ikinci ve üçüncü derece engelli olmak üzere ayrı ayrı hesaplanmaktadır. 

Kanuna göre çalışma gücünün,
Asgari % 80`ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı I. Derece Engelli,
Asgari % 60`ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı II. Derece Engelli,
Asgari % 40`ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise III. Derece Engelli sayılmaktadır.

Engelli hizmet erbabından; 
I. Derece engellilerin aylık maaşları veya ücretlerinden 900TL. 
II. Derece engellilerin aylık maaşları veya ücretlerinden 470TL. 
III.Derece engellilerin aylık maaşları veya ücretlerinden 210TL. gelir vergisinden muaftır. Bakanlar Kurulu her yıl bu miktarları yeniden belirlemeye yetkilidir. Serbest meslek erbabı ve basit usulde vergilendirilen özürlülerin vergi indirimleri, engel derecesine göre hizmet erbabı engellilere tanınan aylık indirimin 12 ile çarpılarak vergi matrahından düşürülmesi yoluyla hesaplanmaktadır.

9. Vergi indiriminden yararlanmak için ne yapılması gerekir?
Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen;

ENGELLİ HİZMET ERBABI İÇİN:
• Müracaat formu
- Dilekçe (EK: 1)
• Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı (EK: 2)
• T.C. Kimlik Numarası
• İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği

HİZMET ERBABININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ENGELLİ KİŞİLER İÇİN:
• Müracaat formu
- Dilekçe (EK: 1)
• Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işveren tarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı (EK: 2)
• Bakmakla yükümlü kişinin ve engelli kişinin T.C. Kimlik Numarası
• Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge
• İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği

ENGELLİ SERBEST MESLEK ERBABI İÇİN:
• Müracaat formu
- Dilekçe (EK: 3)
• Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının fotokopisi)
• T.C. Kimlik Numarası
• İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı ya da noter tasdikli örneği

SERBEST MESLEK ERBABININ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ENGELLİ KİŞİLER İÇİN:
• Müracaat formu - Dilekçe (EK: 3)
• Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının fotokopisi)
• Bakmakla yükümlü kişinin ve engelli kişilerin T.C. Kimlik Numarası
• Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge
• İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı ya da noter tasdikli örneği

ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN YARARLANMA HAKKINA SAHİP BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN ENGELLİLER İÇİN:
• Müracaat formu - Dilekçe (EK: 4)
• Vergi kimlik numarasını gösteren belge (Vergi levhasının fotokopisi)
• T.C. Kimlik Numarası
• İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği


ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ, H sınıfı sürücü ehliyeti bulunan Devlet Hastanesi’nden, özel tertibatlı otomobil kullanabileceğine dair heyet raporu alan özürlülerden %27 ÖTV alınmaz.


MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İSTİSNASI , Sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin , bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar motorlu taşıtlar vergisinden istisnadır. Sakatlık dereceleri %90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtları bizzat kullanma zorunluluğu yoktur. Bu muafiyetten yararlanmak isteyen engellilerin tam teşekküllü Devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairesine başvurmaları gerekmektedir.


GÜMRÜK VERGİSİ, Engellilerin kendi özel kullanımları için yurt dışından ithal ettiği alet ve makinelerden gümrük vergisi alınmaz. Gümrük kanununa göre, sakatlar tarafından kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş hareket ettirici tertibatı bulunan ve bunlar tarafından ithal edilen motorlu ve motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet ve binek otomobilleri gümrük vergisinden muaftır.

10. Engelliler kaç yılda emekli olabilir?

4/1-a(SSK) lı Çalışan Engelliler Emekli Olmak için Ne kadar Süre Prim Ödemeleri Gerekmektedir?


Yüzde 40'dan fazla engelli raporuna sahipengelliler erken emekli olurlar.
Gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun bu kanunun ortadan kaldırdığı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince engelliler gerek çalışarak ve gerekse isteğe bağlı prim ödeyerek emekli olabilirler. 

A-Yeni Kanunla gelen engelli emekliliği;


1-Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yüzde 60 ve daha fazla oranda hastalık veya engeli bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayanlara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

2-Yetkili sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının; 


a) Yüzde 50 ilâ yüzde 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,
b) Yüzde 40 ilâ yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,
prim bildirilmiş olanlar herhangi bir yaşa bağlı olmadan engelli sıfatıyla erken emekli olabilecekler ama yukarıda sayılan şartlar 01.01.2015 gününden sonra işe girenler için geçerli olup, Kanun'un ek ve geçici maddeleriyle kademe getirilmiştir. Getirilen kademeye göre düzenlenmiş tablo aşağıdaki gibidir.

İşe Başlama Tarihi Çalışma Gücünde Kayıp Oranı

%60 ve daha çok olanlar, %50 - %59 arası olanlar, %40 - %49 arası olanlar,
01.10.2008 - 31.12.2008 15 yıl, 3 bin 700 gün 16 yıl, 3 bin 700 gün 18 yıl, 4 bin 100 gün
01.01.2009 - 31.12.2009 15 yıl, 3 bin 800 gün 16 yıl, 3 bin 800 gün 18 yıl, 4 bin 200 gün
01.01.2010 - 31.12.2010 15 yıl, 3 bin 900 gün 16 yıl, 3 bin 900 gün 18 yıl, 4 bin 300 gün
01.01.2011 - 31.12.2011 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin gün 18 yıl, 4 bin 400 gün
01.01.2012 - 31.12.2012 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 100 gün 18 yıl, 4 bin 500 gün
01.01.2013 - 31.12.2013 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 200 gün 18 yıl, 4 bin 600 gün
01.01.2014 - 31.12.2014 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 300 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün
01.01.2015'den sonra 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 320 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün

B- 01.10.2008 gününden önce işe girmiş eski SSK'lılarda geçiş süreci Kanun'un geçici 10 uncu maddesine göre;

1-01.10.2008 gününden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 53 üncü maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede (2/3 oranında) hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.

2-01.10.2008 gününden önce sigortalı olup sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre sigorta başlangıç tarihlerine ve sakatlık oranlarına göre aşağıdaki tablodaki şartlarla emekli edilirler. Bunlardan 18 yaşından önce işe girmiş olanlar varsa işe giriş tarihleri değil, 18 yaşını ikmal ettikleri tarihler dikkate alınmalıdır.

Rapor oranı ve derecesi

Sigortalılık Başlangıcı 

(Yüzde 80 +) I. Derece
(Yüzde 60-79) II. Derece
(Yüzde 40-59) III. Derece

05.08.1991 ve daha önce 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün,
06.08.1991-05.08.1994 arasında 15 yıl- 3600 gün 15 yıl, 8 ay-3680 gün 16 yıl, 3760 gün
06.08.1994-05.08.1997 arasında 15 yıl- 3600 gün 16 yıl, 4 ay-3760 gün 17 yıl, 3920 gün
06.08.1997-05.08.2000 arasında 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 3840 gün 18 yıl, 4080 gün
06.08.2000-05.08.2003 arasında 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 8 ay-3920 19 yıl, 4240 gün
05.08.2003-30.09.2008 arasında 15 yıl- 3600 gün 18 yıl-4000 gün 20 yıl-4400 gün

4/1-c(Emekli Sandığı)'li Çalışan Engelliler Emekli Olmak için Ne kadar Süre Prim Ödemeleri Gerekmektedir?


01.10.2008 gününden önce işe başlamış eski Memurlarda geçiş süreci Kanun'un geçici 4 üncü maddesi ile;
1-5434 sayılı Kanun gereğince kanuni tabiriyle sakat kadrosu ile başlayan memurlar ile sakat kadrosunda olmamasına rağmen memur olmadan önce yüzde 40 ve daha fazla oranlı raporu olanlar 15 yıllık yani 5400 günlük süreyle emekli olmaktadırlar ve olmaya da devam edeceklerdir.

2-Doğuştan engelli olup da ellerinde rapor olmayanlar;
01.10.2008 gününden önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az yüzde 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az yüzde 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde memur (kamu görevlisi) olanlar; en az 5400 gün (15 tam yıl) uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde emekli olabileceklerdir.

3-Sonradan engelli olanlar;

Çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının; 
a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,
b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,
gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla istekleri halinde emekli olacaklardır.

4/b(Bağ-Kur) lu çalışan Engelliler de erken emekli olabilirler mi?

Bağ-Kur (4/B) sigortalılarından engelli olduğu için SGK'lılar gibi erken emekli olamayanlara da artık 5510 sayılı Kanun ile ilk defa erken emeklilik hakkı getirildi. Uygulamaya göre, ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce malûl (yüzde 60 ve fazlası) olduğu için malullük aylığı bağlanmayanlar, çalışma gücü kaybı yüzde 40 ila yüzde 59 arasında olanlar 1 Ekim 2008 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunmaları durumunda aşağıdaki şartlarda 4/b sigortalılığı kapsamına konulan engelli emekliliğinden aşağıdaki tablodaki şartlarla yararlanabilecekler. 

Bağ-Kur'lular Çalışma Gücünde Kayıp Oranı
%60 ve daha üzeri olanlar %50 - %59 arası olanlar %40-%49 arası olanlar
15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 320 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün

Emeklilik için,
- 3 Resim
- Vukuatlı nüfus örneği,
- Sağlık Raporu ile başvurmaları gerekir.


11. Sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı olmayan engelliler hangi haklardan yararlanabilirler?

2012 yılında geçilen GSS (Genel Sağlık Sigortası) kapsamında, hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan Türk vatandaşlarının bu giderleri Devlet tarafından karşılanmaktadır. Sosyal güvenlik Kurumunun güvencesi altında olmayan kişilerin ikamet ettikleri ilçedeki Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurarak, gelir tespiti yaptırmaları gerekmektedir. 

Gelir Testi Yaptırması Gerekenler ise,

• Sosyal Güvencesi ve hak sahipliği bulunmayanlar.
• Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar, Çağrı üzerine çalışanlar, Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar.
• Öğrenim görmeyen 18 yaşından büyük çocuklar.
• Sigortalılığı sona erenler.
• Lise/Üniversite eğitimi sona erenler.

Sigortalı olanların tamamı, isteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, SGK’dan emekli aylığı, malullük aylığı, dul ve yetim aylığı alanlar, geçici süre ile İşsizlik maaşı alanlar, 65 yaş aylığı ve engelli aylığı alanlar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanırlar, bu nedenle bu kişilerin gelir testine girmeleri gerekmez.GSS borç yükünden muaf olabilecekler.

2022 ENGELLİ MAAŞI:
 Engelli bireylerin 2022 sayılı kanun çerçevesinde üç aylık dönemler halinde engelli maaşı alabilirler. 2022 Engelli maaşı alabilmek için engelli bireyin %40 ve üzeri engel durumunun olması, hanede kişi başına düşen gelir miktarının ise asgari ücretin 3'te 1'i kadar olması gerekmektedir. Engelli maaşından yararlanabilmek için aşağıda sayılı belgeler ile ikamet edilen ilçe Kaymakamlığı'nda bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurulması gerekmektedir.

2022 engelli maaşı için gereken evraklar nelerdir?

 • Mal bildirimi
 • Dilekçe
 • Vukuatlı nüfus kayıt belgesi
 • Sağlık kurulundan alınan bir rapor
 • 2 tane vesikalık fotoğraf
 • Fakirlik kağıdı
 • Maaş almadığınızı belgeleyen bir resmi kağıt.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHTAÇLIK MAAŞI: Herhangi bir sosyal sigorta kurumuna bağlı olmayan ve 2022 sayılı kanuna göre engelli maaşı almayan engelliler aşağıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle Vakıflar Genel Müdürlüğüne başvurarak aylık bağlanmasını sağlayabilirler.

Gerekli Evraklar:
- Dilekçe
- Mal bildirim beyanı
- Vukuatlı nüfus kayıt örneği
- Sağlık kurulu raporu
- 2 adet vesikalık fotoğraf
- Fakirlik kağıdı
- Sosyal Sigortalar Kurumu- Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve 2022 sayılı kanuna göre maaş almadığını gösteren belge. Sosyal Sigorta hakkına sahip olan anne ve babaların vefatından sonra 18 yaşını doldurmuş olan engelliler, 2022 sayılı kanuna göre engelli maaşı alıyor olsalar bile emeklilik maaşından yararlanabilirler.

12. Engelliler gereksinimleri olan araç, gereç ve cihazları ücretsiz olarak temin edebilirler mi? 
Engel durumu nedeniyle özel araç-gereç ve cihazlara ihtiyacı olan engelliler, bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı iseler ihtiyaç duydukları araç-gereç ve cihazları bağlı bulundukları sosyal güvenlik kuruluşundan ücretsiz olarak sağlayabilirler. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı bulunmayan engellilerin ihtiyaç duydukları özel araç-gereç ve cihazları ücretsiz olarak sağlayabilmeleri için aşağıdaki belgeleri tamamlayarak ikamet ettikleri Kaymakamlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru için gerekenler;

- Fakirlik kağıdı,
- İkametgah kağıdı,

Hasta Alt Bezi Alabilmek için:

Mesane veya rektum kontrolünün olmadığına dair Uzman hekim raporu gerekmektedir. Çocuklarda ise 2 (iki) yaşını tamamlamış olması gerekmektedir.

 • Günde 4 adedi geçmemek üzere en fazla 2 aylık hasta bezinin bedeli kurumca karşılanır.


Geri ödeme için gerekli evraklar nelerdir?

1-Bez adedi belirtilmiş hasta bezi faturası,

2-Reçete; Uzman doktor tarafından kaşeli, imzalı,

 Reçetede 1 aylık 120 adet veya 2 aylık 240 adet yazılmalıdır.

3-Sağlık raporu(yukarıda belirtilen şartlar),

4-Kimlik fotokopisi-TC kimlik numaralı,

5-Banka cüzdan fotokopisi,

6-Eczacı tarafından doldurulan onay formu


13. Engelliler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon desteği veren kurumlardan yararlanabilirler mi?
Ülkemizde devlet kuruluşu olarak hizmet veren özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinin yanısıra özel kişiler ya da kuruluşlar tarafından işletilen ve özel eğitim ve rehabilitasyon desteği veren kuruluşlar da bulunmaktadır. Çeşitli kentlerimizde sayıları 600’ü bulan bu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde destek eğitimi gören engellilerin aldıkları eğitimin bedeli, engellinin velisinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşu Emekli Sandığı veya SGK ise bu sosyal güvenlik kuruluşlarınca ödenmektedir. Sosyal güvenlik kuruluşu olan Bağ-Kur henüz böyle bir ödeme yapmamaktadır.
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerindeki destek eğitimi olanağından yararlanmak isteyenlerin daha fazla bilgi için Emekli Sandığı veya SGK’ya ya da bahsi geçen merkezlerden herhangi birine başvurmaları gerekmektedir.

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret94224
Sitemize Üye Oldunuzmu?

Sitemize Üye Oldunuzmu?

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.84666.8741
Euro7.72557.7564
Hava Durumu
Saat
Takvim
Site Haritası