Engelli İstihdamı

      
      Bayrampaşa ilçe sınırları içerisinde sanayi kuruluşlarının yer alması sebebiyle istihdam açısından dikkat çekmektedir. İlçede özellikle perakende, gıda, tekstil ve makine sanayi önemli bir payı tutmaktadır. Son yıllarda ise büyük Alışveriş merkezlerinin artmasıyla daha da büyük cazibe merkezi olan Bayrampaşa istihdam açısından diğer ilçelerle mukayese edildiğinde oldukça iyi durumdadır. Merkezimiz bu avantajı kullanarak ilçede bulunan büyük işletmelerle irtibata geçmiş ve engelliler için iş imkânı yaratılmaya çalışılmıştır.
  
    İş mevzuatına göre bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki engelleri nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenenler engelli kabul edilmektedir. Engelli, eski hükümlü ve terör mağduru olarak çalıştırılacak işçilerin sayısı her yıl Bakanlar Kurulu’nca ocak ayı içerisinde yürürlüğe girecek şekilde belirlenir. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranı yüzde 6’dır. İş Kanunu’na göre engelli işçilerin oranı toplam oranın yarısından aşağı olamaz. Buna göre engelli işçi istihdamı oranı özel işyerleri için yüzde 3, kamu işyerleri için ise yüzde 4’tür. Engelli işçi istihdam etme zorunluluğu aynı il sınırları içerisinde 50 ve 50’nin üzerinde (tarım işkolu için 51 ve üzerinde) işçi istihdam eden işverenlere getirilmiş olan bir yükümlülüktür. Aynı il sınırları içerisinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Yer altı ve su altı işlerinde özürlü işçi çalıştırılması yasaklanmıştır. Bu nedenle toplam işçi sayısının tespitinde işverenin yer altı ve su altı işlerinde çalışan işçileri hesaba katılmaz. 4857 sayılı İş Kanunu çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirsiz ve belirli süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçilerle kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanların esas alınacağını öngörmüştür. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanların çalışma süreleri tam süreli çalışmaya dönüştürülerek hesaplanır.
    
     İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile temin ederler ya da kendileri bulup kuruma tescil ettirirler.
     
    İş yerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maluliyeti ortadan kalkan işçiler, eski işyerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki koşullarla işe almak zorundadır. Aranan koşullar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye altı aylık ücreti tutarında tazminat öder. 4857 sayılı Kanun’un 30. maddesindeki hükümlere aykırı olarak engelli çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her engelli ve her ay için aynı yasanın 101.maddesi gereğince 2017 yılı için 2.295 TL para cezası Türkiye İş Kurumu il müdürlüklerince uygulanır. Söz konusu para cezası her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. 

 İŞVERENE DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜKLER

    İşverenler işyerlerini imkanları ölçüsünde, engellilerin çalışmalarını kolaylaştırabilecek şekilde hazırlamak, sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, işleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak zorundadırlar. Engelliler, yapabilecekleri işler dışında sağlıklarına zarar verecek diğer işlerde çalıştırılamaz. Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri özürlünün durumuna göre belirlenebilir. Engelli işçiler diğer işçilere yapılan sosyal yardımlardan aynen yararlanırlar. Engelli olmak daha düşük ücretle çalıştırma sebebi olamaz. İş sözleşmelerine veya toplu iş sözleşmelerine bu işçiler aleyhine hükümler konulamaz. Engelli işçi istihdamını artırmak için işveren prim hissesinin bir kısmının hazinece ödenmesi için bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu bağlamda

 • Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek oranların üstünde engelli çalıştırılması
 • Engelli çalıştırmakla yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırılması
 • Çalışma gücünü yüzde 80’den fazla kaybetmiş engellinin çalıştırılması koşullarının gerçekleşmesi durumunda işverenlerin yasaya göre ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin yüzde 50’si işveren, yüzde 50’si de Hazine tarafından ödenir. Ayrıca kontenjan (çalıştırma zorunluluğu) sınırları içerisinde de olsa engelli oranı yüzde 80’den fazla olan işçinin çalıştırılması durumunda işveren prim hissesinin yüzde 50’sini hazine ödeyecektir. Engelli işçi istihdamını artırmak için devletin bazı koşuların varlığı halinde işveren prim hissesinin yüzde 50’sini karşılaması şüphesiz ki olumludur.

Engellilerin işgücüne katılımlarını artırmak için;

 • Elli ve üzerinde işçi çalıştıran özel kesim işverenlerinin sosyal devlete katkı sağlamaları noktasında gönüllülük esasında dayalı engelli işçi çalıştırmaları için işveren sigorta prim hisselerinin tamamının devletçe karşılanması, vergi indirimi, kredi taleplerinde kolaylık, ucuz enerji sağlanması gibi teşvik edici çeşitli uygulamalar yürürlüğe konulması,
 • Engelli çalıştırma yükümlülüğünde olan veya olmayan işverenlerin engelli çalıştırmaları durumunda işyeri maliyetlerinin azaltılması için düzenlemeler yapılması,
 • Engellilerin işe gelip gitmesi için belediyeler tarafından servis hizmetlerinin verilmesi,
 • Engelli işçi istihdam eden işverenlere/işyerlerine kullanmış oldukları su bedellerinde, çevre temizlik vergisi ve emlak vergisinde belediyeler tarafından indirime gidilmesi,
 • Engelli işçi istihdam eden işverenlerin ticaret odaları v.b. meslek kuruluşlarına yapmış oldukları aidat ödemelerinde indirime gidilmesi,
 • İşyeri sahipleri ile engelli işçilerin belirli aralıklarla seminer, konferans, panellerde veya bire bir görüşme şeklinde bir araya getirilerek engellilere karşı duyarlılığın artırılması ve engellilerin sorunlarının belirlenerek çözümlenmesi,
 • Herkesin bir gün engelli olabileceği gerçeğinden hareketle engellilere yönelik toplumun duyarlılığı artırılarak bu bağlamda engellilerle ilgili çeşitli etkinlikler yapılması,
 • Engellilerin niteliklerinin geliştirilerek verimliliklerinin artırılması,
 • İl düzeyinde işletmelerin hangi engel grubuna ihtiyaç duyduklarının tespit edilmesi ve buna göre işyerlerine engelli işçi gönderilmesi,
 • Engellilerin işyerlerindeki çalışma ortamlarının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması gerekmektedir.

      Ayrıca zorunlu istihdam uygulamasına tabi olan işverenlere öngörülen cezaların karşılığında bir ödüllendirme sistemi de getirilmelidir. Zorunlu istihdamı yerine getirmeyen işverene nasıl ceza uygulanıyorsa, zorunlu istihdam yükümlülüğünü yerine getiren işverene de ödül verilmelidir. Ödül sisteminin getirilmesi engelli istihdamının sayısını artıracağı gibi işverenlerinde istihdamın artırılması konusundaki motivasyonlarını artıracak, dolayısı ile zorunlu istihdam uygulaması gönüllü istihdam uygulamasına dönüşecektir.

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam19
Toplam Ziyaret94220
Sitemize Üye Oldunuzmu?

Sitemize Üye Oldunuzmu?

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.84666.8741
Euro7.72557.7564
Hava Durumu
Saat
Takvim
Site Haritası