Evde Bakım Hizmetleri

 

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ FİZİK TEDAVİ VE ENGELLİLER REHABİLİTASYON MERKEZİ

   Merkezimize 08/07/2008 tarihli İstanbul Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen yazıda; 23/10/2007 tarih ve 26679 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” gereğince, merkezimizde Fizyoterapist, Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Çocuk Gelişimci, doktor gibi konuyla ilgili uzman personelin olması sebebiyle evlerinden yıllarca çıkamayan ve kimi zaman hem aileleri hem de toplum tarafından yok sayılan ağır engellilerin, daha insanca bir yaşama ve bakıma kavuşabilmeleri için bakım hizmetleri değerlendirme heyeti içinde yer almıştır. Bu hizmet ifa edilirken personelimizin özverili ve üstün gayretleri nedeniyle merkezimiz, Bayrampaşa İlçesi için yürütme merkezi olarak kabul edilmiş ve Bayrampaşa İlçesinden Bahçelievler Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuran engellilere ait dosyalara ait incelemeler merkezimizde görev yapmakta olan bir heyet tarafından takip edilmiştir. 

        Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak 2008 yılında başladığımız Evde Bakım Sosyal Hizmet Çalışmalarımız, Bayrampaşa İlçesinde Bakanlığa bağlı olarak açılan Bayrampaşa Hizmet Biriminin görevi devralması nedeni ile Şubat 2015’te sona ermiştir. Hizmet verdiğimiz süre içerisinde 2.240 aileye sosyal inceleme gerçekleştirilmiştir. 

 EVDE BAKIM HİZMETİ NEDİR?

NASIL ALINIR?

Bakıma Muhtaç Engellilerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan, bakıma muhtaç engellilerden ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç engellileri, bu engellilere verilecek bakım hizmetlerini, hizmetlerin ücretlendirilmesini ve ücretlerin ödenmesini kapsar.  

Bakıma Muhtaç Engelli ile Ne ifade edilmektedir :

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, engellilik sınıflandırmasına göre ağır engelli olduğu belgelendirilenlerden, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirememesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişilerden, sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmayan; ailesini kaybetmiş olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk içerisinde bulunanlar engelliler ifade edilmektedir.

Bakıma muhtaç engellinin başvurusunda, bakıma muhtaç engellinin, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir :

a) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

b) İkametgâh belgesi,

c) Sağlık Kurulu raporu ( Evde Bakıma uygun Sağlık Kurulu Raporu ve ağır engellinin karşısında EVET yazması şartı aranmaktadır )

ç) Kendisinin veya ailesinin sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmadığına dair belgeler,

d) Gelir durumuna ilişkin beyanı ve ilgili belgeler,

e) İki adet vesikalık fotoğraf,

f) Varsa öğrenim durumunu gösterir belge veya sureti,

g) Engellinin vasisi var ise, vesayete ve vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararı,

ğ) Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,
(2) Birinci fıkranın (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde belirtilen belgeler, sosyal inceleme raporunun hazırlanmasından sonra da verilebilir.
  • Bakıma muhtaç engellilerin incelenmesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerinin sorumluluğundadır.
  • İl/ilçe müdürlüğüne bildirimi yapılan ve bu Yönetmelikte belirtilen belgeleri tamamlanan engelli ve ailesi hakkında, sosyal inceleme raporu düzenlenir. Sosyal inceleme raporunda engellinin bakım ihtiyacı olduğunun belirtilmesi hâlinde, dosya bakım ihtiyacının değerlendirilmesi için bakım hizmetleri değerlendirme heyetine gönderilir. Bakım hizmetleri değerlendirme heyeti bakıma muhtaç engelliyi ikametgâhında ziyaret ederek, bakım raporunu hazırlar. Terk edilmiş ve kimsesiz bakıma muhtaç engellilerin bu Yönetmelikte belirtilen belgeleri tamamlayamaması durumunda, İl Müdürlüğünce belgelerin tamamlanması için yardım sağlanır.

Sosyal inceleme raporunun hazırlanması sürecinde, engellinin veya ailesinin;

a) Kendi aylık gelirinin veya ailesinin toplam aylık gelirinin aile ferdi sayısına bölünmesi neticesinde engelliye düşen payın bir aylık net asgari ücretin üçte ikisinin altında olması hâlinde ekonomik yoksunluk,

b) Yaşanılan çevresi ile sosyal bağlarının zayıf olması, ihmal ve istismar edilmesi, eğitim ve sağlık gibi hizmetlere ulaşamaması hâllerinde sosyal yoksunluk, içinde olduğu kabul edilir.

  • Başvurusu kabul edilen engelliler için yapılacak işlemler;

Başvurusu kabul edilen ve dosyası tamamlanan bakıma muhtaç engelliler için aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Sosyal inceleme raporu, bakım raporu ve bu Yönetmelikte belirtilen belgeleri içeren dosya oluşturulur.

b) Dosyadaki rapor ve bilgiler doğrultusunda bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından önerilen bakım hizmetinin türü il müdürlüğünce onaylanır.

  • Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyetinin Dosyaya Red Cevabı vermesi halinde,

Engellinin ailesi ve engelli tarafından, incelemeye itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Bakıma muhtaç engellinin veya ailesinin bakım raporuna itiraz etmesi hâlinde, itiraz talebi il müdürlüğünce değerlendirilir, gerek görülmesi hâlinde yeniden bakım raporu hazırlanması için bakım hizmetleri değerlendirme heyeti görevlendirilir.

Bakım Hizmeti karşılığında yapılacak ödemelerin usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir:

a) Bakıma muhtaç engelliye akrabaları tarafından ikametgâhında bakım hizmetinin verilmesi durumunda, bakım ücreti aşağıdaki belgelere istinaden bakım hizmetini veren kişiye, bakım hizmetinin verilmesini takip eden ay içinde il müdürlüğü tarafından ödenir.

1) Bakım hizmetini veren kişi tarafından imzalanmış ve bakım hizmetinin verilmesini müteakiben her aybaşında il müdürlüğüne verilen Bireysel Bakım Planı.

2) Bu Yönetmeliğin, Dosyadaki rapor ve bilgiler doğrultusunda bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından önerilen bakım hizmetinin türü il müdürlüğünce onaylanır bendine istinaden alınmış olan onay.

b) Bakıma muhtaç engelliye özel bakım merkezinde veya merkezin görevlendirdiği bakıcı personel tarafından ikametgâhında bakım hizmetinin verilmesi durumunda, bakım ücreti aşağıdaki belgelere istinaden merkeze, bakım hizmetinin verilmesini takip eden ay içinde il müdürlüğü tarafından ödenir.

1) Merkez tarafından onaylanmış Bireysel Bakım Planı.

2) Merkezin bakım ücretini almaya yetkili kıldığı kişiye ilişkin noter senedinin fotokopisi.

3) Merkezin açılış izin onayının fotokopisi.

4) Bu Yönetmeliğin, Dosyadaki rapor ve bilgiler doğrultusunda bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından önerilen bakım hizmetinin türü il müdürlüğünce onaylanır bendine istinaden alınmış olan onay.

5) Merkezin hizmet verdiği tüm bakıma muhtaç engellilerin isim listesi.

6) Merkezde görevli personel listesi.

c) Yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde istenen hizmet alımına ilişkin belgeler de ödeme belgesine bağlanır.

(1) Bakıma muhtaç engellinin herhangi bir nedenle bakım hizmetinden yararlanmayacak şekilde hizmet aldığı yerden izinli alınması hâlinde durum bakım hizmetini üstlenen özel bakım merkezine veya akrabasına ve il müdürlüğüne, bakıma muhtaç engelli veya yasal temsilcisi tarafından en geç bir hafta öncesinden yazılı olarak bildirilir.

(2) Bakıma muhtaç engellinin herhangi bir nedenle izinli alınması hâlinde, bakım hizmetinden faydalanmayacağından, bu süreler dâhilinde geçen gün sayısı, aylık ödenmesi gereken bakım ücretinden günlük bakım ücreti hesaplanarak düşülür.

  • Bakım ücreti il müdürlüğünce ödenen bakıma muhtaç engellinin vefat etmesi hâlinde, bakım hizmetini üstlenen özel bakım merkezi veya akrabası en geç onbeş gün içinde durumu il müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.
  • Bakım ücreti il müdürlüğünce ödenen ve ikametgâhında bakılan bakıma muhtaç engellinin ikametgâh adresinin değişmesi hâlinde, yeni ikametgâh adresinin bakımını üstlenen özel bakım merkezi veya akrabası tarafından en geç onbeş gün içinde il müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde sorumlular hakkında hukuki veya idari işlem yapılır.

 

Üyelik Girişi
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam23
Toplam Ziyaret94224
Sitemize Üye Oldunuzmu?

Sitemize Üye Oldunuzmu?

Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.84666.8741
Euro7.72557.7564
Hava Durumu
Saat
Takvim
Site Haritası